Security Scan | Web Applicaties

Een Security scan uitvoeren op een web applicatie of website of zelfs cloud omgeving. Deze scan geeft een goed inzicht in de gezondheid en veiligheid van de applicatie of website en wat eventuele verbeterpunten zijn. Nog dieper? - Een volledige pentest is een goed vervolg op de security scan. Hierbij zal actief gezocht worden naar gaten of zwakheden in de IT omgeving, waaruit een advies volgt op eventueel gevonden zwakheden.


Scanning op:

  • AWS best practices, aan de hand van het Center for Internet Security (CIS) benchmark
  • System penetration
  • Application security checks